Ny uddannelsesstruktur for førstehjælpskurser

18.01.2016

Dansk Førstehjælpsråd har opdateret strukturen af førstehjælpsuddannelserne. Instruktøruddannelserne indenfor friluftsliv kræver generelt et gyldigt 12-timers førstehjælpskursus, fremover kaldet...


 

FDF søger formand til Friluftsudvalget

07.02.2014

BRÆNDER DU FOR FRILUFTSLIVET I FDF? Brænder du for friluftslivet i FDF? Har du klare bud på, hvor vi kan udvikle friluftslivet i FDF? Er du klar på at skabe endnu flere gode udendørs oplevelser og aktiviteter for børn og unge?


Så er du måske den nye formand for FDFs Friluftsudvalg. 

Vi søger en frivillig formand til at stå i spidsen for arbejdet i landsforbundets Friluftsudvalg i de næste to år.

Der er allerede fem meget kompetente medlemmer i udvalget – de venter blot på en ny formand.

Dine opgaver bliver sammen med udvalget dels at stå for en række spændende fast opgave og del at have fokus på fortsat udvikling af FDFs friluftsliv.

Friluftsudvalget har blandt andet ansvaret for

  • Nedsætte arbejdsgrupper og koordinere arbejdet omkring klatring, kajak og kano.
  • Efter aftale med landsforbundets ledergruppe nedsætte øvrige arbejdsgrupper fx fjeld og sejlads.
  • Samarbejde med andre samrådsorganisationer med det formål at udvikle og ensarte regelsæt og uddannelse indenfor forskellige friluftsaktiviteter.
  • Medansvarlig for afvikling af friluftsdelen på landsforbundets lederkurser.
  • Sikre at der foregår uddannelse af ledere/instruktører indenfor klatring og kano.
  • Efter aftale med landsforbundets ledergruppe repræsentere landsforbundet i forskellige medlemsmæssige og politiske fora indenfor friluftsområdet.

Udviklingsopgaverne lader vi være op til den nye formand og friluftsudvalget om at foreslå. Disse skal tage sit afsæt i Friluftsudvalgets formål som er at styrke, formidle og udvikle friluftslivet i FDF, samt inspirere og uddanne landsforbundets ledere, så de bliver i stand til at bruge friluftsliv til at udleve FDFs formål

Din første opgave vil være at udarbejde et forslag til kommissorium der beskriver udvalgets opgaver. Kommissoriet godkendes efterfølgende af hovedbestyrelsen. 

Vores forventninger til en formand for et af landsforbundets udvalg er

  • man har styr på FDFs formål og værdigrundlag,
  • man kan lede og motivere andre frivillige,
  • det er en god formidler – både mundtligt og skriftligt og
  • det er en person med godt kendskab til udvalgets arbejdsfelt – i dette tilfælde friluftsliv.

Hvis du synes opgaven lyder spændende, så send en mail til Peter Jeppesen, hvor du kort fortæller om dig selv og giver dit bud på i hvilken retning friluftslivet skal udvikle i og hvordan du forestiller dig at det skal ske.

Din mail skal sendes til peterj@FDF.dk og skal være os i hænde senest 3. marts 2014 kl. 16.00.

Vil du vide mere? Så ring til centerleder Peter Jeppesen på 41 73 11 50.